Privacy- en cookiebeleid

1. Inleiding

Dit is de privacy verklaring van Portaalstaal. In deze verklaring beschrijven wij hoe Portaalstaal omgaat met de persoonsgegevens van onze klanten, Portaalstaal kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Portaalstaal en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Portaalstaal verstrekt.

 

2. Contactgegevens

Portaalstaal
Kleingouw 51
1619 CC Andijk

06-51654998

e-mail: info@portaalstaal.nl

Chris is de Functionaris Gegevensbescherming van Portaalstaal Hij is te bereiken via info@portaalstaal.nl

 

3. Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Portaalstaal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– NAW gegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

 

4. Doelen en grondslagen

Portaalstaal verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om uw vraag of klacht te kunnen behandelen.

 

5. Bewaartermijnen

Portaalstaal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Portaalstaal deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Portaalstaal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Indien Portaalstaal uw persoonsgegevens met derden wil delen doen wij dit alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

 

7. Cookies en vergelijkbare technieken

Portaalstaal gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Portaalstaal gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Portaalstaal en heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of naar een door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming tot of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@portaalstaal.nl
Verwijdering van uw persoonsgegevens is alleen mogelijk als die gegevens niet langer relevant zijn.

 

9. Klachtenprocedures

Als u een klacht heeft over de naleving van deze privacy verklaring of over een schending van uw rechten op grond van de wet, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

10. Beveiliging

Portaalstaal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

11. Cookies

Deze site maakt gebruik van cookies – kleine tekstbestanden die op jouw computer worden geplaatst om de site te helpen een betere gebruikerservaring te bieden. Over het algemeen worden cookies gebruikt om gebruikersvoorkeuren te bewaren, informatie op te slaan voor zaken als winkelwagentjes en anonieme trackinggegevens te verstrekken aan applicaties van derden zoals Google Analytics. In de regel zullen cookies jouw browse-ervaring verbeteren. Je kunt er echter voor kiezen om cookies op deze site en op anderen uit te schakelen. De meest effectieve manier om dit te doen, is door cookies in jouw browser uit te schakelen. We raden je aan het Help-gedeelte van jouw browser te raadplegen of een kijkje te nemen op de site over cookies die richtlijnen biedt voor alle moderne browsers

 

Laatst aangepast op 22 juli 2020

Download gratis het muurdoorbraak e-book!

Ontdek alles over muurdoorbraken, inclusief inhoud, stappenplan en kosten in ons e-book. Vul je gegevens in en download hem direct.